yıxıq

yıxıq
sif. Yıxılmış, uçulmuş, dağılmış, uçuq. Yıxıq ev. Yıxıq divar. Yıxıq dam. – Dünyada özündən başqa əzəmətli bir şəxs görməyən Dara bu yıxıq sovməədə keçi dərisinə bürünmüş qocaya baxaraq . . soruşur. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • xaraba — <ər.> 1. is. Dağılmış, uçulmuş, viranə qalmış şəhərin, tikilinin və s. nin qalığı; yarı yıxıq ev və s. ; xarabalıq. Bizdən sonra kəndlilər Pəri arvadı və uşağını xarabadan çıxartmışdılar. C. M.. Bayquş xaraba, gecəquşu qaranlıq sevən kimi,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəxnə — f. 1)sökük, yıxıq; 2) m. ziyan, zərər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • viranə — f. 1)xaraba qalmış; sökülmüş və ya uçmuş binanın qalıqları; 2) yıxıq, xarab, dağınıq; 3) var yoxu əlindən çıxmış; müflisləşmiş; 4) m. qəmgin, tutqun …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nal — 1. is. <ər. nəl> 1. Sürüşməkdən və zədələnməkdən qorumaq üçün at, qatır və s. heyvanların dırnaqlarına vurulan müvafiq formada hazırlanmış dəmir lövhəcik. 2. Ayaqqabıların dabanına, bəzən pəncəsinin qabaq hissəsinə vurulan nazik dəmir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəxnə — is. <fars.> 1. Yıxıq, dağınıq yer, çökmüş yer. 2. məc. Zərər, ziyan. Rəxnə salmaq – çaxnaşma salmaq, qarma qarışıqlıq salmaq, vəlvələ qopartmaq. İlahi rəxnə salmasın; Bu qurğu, dövrana, deyin. A. Ə.. Rəxnə vurmaq (yetirmək) – ziyan vurmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uçuq — 1. 1. sif. Uçulmuş halda olan, yıxıq. Uçuq dam. Uçuq pəncərə. – Hamamın alçaq və uçuq divarları böyük günbəzlərə söykənərək yüz illərdən bəri bu hal ilə dayanırdı. Ç.. Yolçu . . qarşısına çıxan ilk uçuq daxmalardan birisinə girdi. Ə. M.. 2. is.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • viran — sif. <fars.> Uçuq, yıxıq, dağılmış; viranə qalmış; bərbad. Viran şəhər. Viran ev. Viran ölkə. – Açdı mənə dərdli ağac; Viran bağın məlalını. M. R.. Viran qalsın (olsun)! – dağılsın! məhv olsun! (qarğış). Zülm əliylə məni yada verirlər;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • viranə — is. <fars.> Xaraba, yıxıq bina, uçuq bina qalıqları. Mənzil olur gəh mənə viranələr; Cin görürəm, can görürəm, qorxmuram. M. Ə. S.. Mən onda bildim ki, yaranmaq nədir? Bəşərsiz kainat bir viranədir. S. V.. // klas. Məc. mənada. Xeyli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yıxılı — sif. Yıxıq, yıxılmış …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yıxıqlıq — is. Yıxıq, uçuq şeyin hal və vəziyyəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”